za-slider-lab2

The first DM SMART LAB ends

Students from Case Study Club tested their knowledge in communications

za-slider

Award for NURDOR!

For the third consecutive year, Direct Media have been partner of NURDOR

marija_za-slider

15 years 15 lessons

Lesson 4: Success is measured through satisfaction

ana_kovacevic_za-slider

15 years 15 lessons

Lesson 3: There’s no excuse for shortcomings – Turn them into advantage

caki-za-slider

15 years 15 lessons

Lesson 2: Create a system smarter than you

brana-15-god-slajder

15 years 15 lessons

Lesson 1: Find out what you’re good at and perfect it

s3

Graduation of the seventh
generation of Direct Media Academy

Smiles and congrats on the last day of Direct Media Academy

s2

We kind of do understand millennials,
but what about the coming Generation Z?

Millennials in this region are more focused on traditional values when compared with those from different parts of the world.

home-slide-02

MРЕЖА НА ПРОФЕСИОНАЛЦИ

Регионалното вмрежување на двестате наши експерти ни овозможува голема предност на пазарот. Ни овозможува да ги препознаеме потребите на нашите партнери и на секој пазар да понудиме услуга со ист квалитет.

home-slide-01

Science + Art

Комуникациското планирање за нас претставува софистициран пристап во кој Science и Art се нераскинливо поврзани.

about-slider-01

PROGRAMATIC, RTB & BIG DATA

Direct Media e специјализирана зa „Programmatic Media Buying“ кој се заснова на темелна анализа на податоци на сите платформи: display, mobile, социјални мрежи, видео и нестандардни дисплеј формати.

about-slider-03

INSIGHT HUB

Располагаме со сите лиценцирани истражувања и релевантни бази на податоци. Константно ги развиваме и сопствените алатки и истражувања.

about-slider-08

ИНОВАЦИИ

Ние создаваме нови трендови. Први во регионот ја применивме Аугментативната реалност, воведовме Twitter и Instagram advertising, Programmatic buying и Real Time Bidding (RTB) технологии.

about-slider-03-SCR

OДГОВОРНОСT

Секогаш сме тука кога треба да се придонесе за доброто на општеството и заедницата. Принципите на одговорност ги интегрираме во секојдневното работење.

about-slider-02

ЛИДЕРИ ВО ИНДУСТРИЈАТА

Ние сме водечки медија систем во Југоисточна Европа кој овозможува интегрирани комуникациски, медиумски и рекламни услуги во осум земји.

DIRECT MEDIA

Direct Media e водечки медиумски систем во регионот на Југоисточна Европа. e мрежа на професионалци и експерти во осум земји: Србија, Црна Гора, БиХ, Хрватска, Словенија, Македонија, Албанија и Бугарија.

На своите интернационални и локални партнери им овозможуваме обединети комуникациски, рекламни и медиумски услуги верувајќи во Science + Art пристапот на комуникација.

Да бидеме најуспешен медиумски систем во регионот, да останеме прв и очигледен избор на сите партнери, тоа е нашата визија.

TWITTER