home-slide-02

MРЕЖА НА ПРОФЕСИОНАЛЦИ

Регионалното вмрежување на двестате наши експерти ни овозможува голема предност на пазарот. Ни овозможува да ги препознаеме потребите на нашите партнери и на секој пазар да понудиме услуга со ист квалитет.

home-slide-01

Science + Art

Комуникациското планирање за нас претставува софистициран пристап во кој Science и Art се нераскинливо поврзани.

about-slider-01

PROGRAMATIC, RTB & BIG DATA

Direct Media e специјализирана зa „Programmatic Media Buying“ кој се заснова на темелна анализа на податоци на сите платформи: display, mobile, социјални мрежи, видео и нестандардни дисплеј формати.

about-slider-03

INSIGHT HUB

Располагаме со сите лиценцирани истражувања и релевантни бази на податоци. Константно ги развиваме и сопствените алатки и истражувања.

about-slider-08

ИНОВАЦИИ

Ние создаваме нови трендови. Први во регионот ја применивме Аугментативната реалност, воведовме Twitter и Instagram advertising, Programmatic buying и Real Time Bidding (RTB) технологии.

about-slider-03-SCR

OДГОВОРНОСT

Секогаш сме тука кога треба да се придонесе за доброто на општеството и заедницата. Принципите на одговорност ги интегрираме во секојдневното работење.

about-slider-02

ЛИДЕРИ ВО ИНДУСТРИЈАТА

Ние сме водечки медија систем во Југоисточна Европа кој овозможува интегрирани комуникациски, медиумски и рекламни услуги во осум земји.

DIRECT MEDIA

Direct Media e водечки медиумски систем во регионот на Југоисточна Европа. e мрежа на професионалци и експерти во осум земји: Србија, Црна Гора, БиХ, Хрватска, Словенија, Македонија, Албанија и Бугарија.

На своите интернационални и локални партнери им овозможуваме обединети комуникациски, рекламни и медиумски услуги верувајќи во Science + Art пристапот на комуникација.

Да бидеме најуспешен медиумски систем во регионот, да останеме прв и очигледен избор на сите партнери, тоа е нашата визија.

TWITTER

NEWS